Säännöt

HELSINKI STREET RUN SÄÄNNÖT

Nämä säännöt koskevat Helsinki Street Run tapahtumaa. Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. Juoksun vastuullisina järjestäjinä toimivat Suomen Urheiluliitto, Helsingin Kisa-Veikot, Helsingin Poliisi-Voimailijat ja Viipurin Urheilijat. Helsinki City Marathonilla noudatetaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) kilpailusääntöjä.

Tuomaristo
Tuomariston muodostavat ylituomari tapahtuman johtoryhmän kanssa. Johtoryhmä Johtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja, järjestävien seurojen edustajat ja kilpailusihteeri.

Ikäraja
Helsinki Street Runille ei ole ikärajaa. Alaikäisen osallistuminen huoltajan vastuulla.

Sarjat
Juoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen eli avoin sarja.

Dopingtesti
Järjestäjillä on oikeus suorittaa osallistujille doping-testi.

Ilmoittautuminen
Helsinki Street Runille ilmoittaudutaan suorittamalla ohjeiden mukaisesti osanottomaksu järjestäjille. Järjestäjät vahvistavat vuosittain osanottomaksun ilmoittautumisaikoineen. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisen henkilön nimiin.

Osanoton peruminen
Osanottoa juoksuun ei voi peruuttaa, eikä ilmoittautumismaksuja palauteta missään tapauksessa. Sairaus- tai vammatapauksissa juoksija voi siirtää osallistumisoikeuden lääkärintodistuksella seuraavan vuoden tapahtumaan, mikäli on ilmoittautumisen yhteydessä maksanut peruutusturvamaksun. Peruutusturvamaksun suuruus päätetään vuosittain. Lääkärintodistus tulee toimittaa järjestäjille ennen juoksua tai postitse toimitettuna siten, että se on päivätty viimeistään juoksupäivälle. Osanotto voidaan siirtää vain yhden kerran ja vain itselle. Siirron edellytyksenä on, ettei sen vuotisen tapahtuman T -paitaa ja juoksunumeroa ole noudettu.

Juoksunumero ja osallistujapaita
Kaikkien osallistujien tulee pitää heille jaettu tapahtumapaita päällään koko juoksun ajan. Juoksunumero tulee kiinnittää paidan etupuolelle siten, että se on helposti luettavissa. Juoksunumerossa olevia mainoksia ei saa peittää, poistaa eikä taittaa. Juoksunumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle.

Tapahtuman kesto
Tapahtuma-aika on 5 tuntia 30 minuuttia lähdöstä. Kun juoksu alkaa kello 15.45, tulee juoksijan saapua maaliin viimeistään kello 21.15, jotta suoritus hyväksytään.

Ajanotto
Osallistujille otetaan aika järjestäjän määrittämällä ajanottojärjestelmällä. Osallistujien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita ajanottojärjestelmän oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeita noudattamatta jättäneille ei taata aikaa. Bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on IAAF:n hyväksymä kilpailun virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujalle hänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan ylitykseen).

Keskeyttäminen
Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa ja haluaa kuljetuksen takaisin tapahtuma-alueelle, tulee hänen ilmoittaa siitä lähimmälle huoltopisteelle. Tapahtuma päättyy 5 tunnin 30 minuutin kuluttua lähtölaukauksesta. Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa tai hän ei saavu huoltopisteelle kilpailun maksimiajan edellyttämässä määräajassa. Juoksija, joka jää valvonta-auton taakse, jatkaa juoksua omalla vastuulla.

Hylkääminen
Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos osanottajan havaitaan oikaisevan tai hän muutoin häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on myös heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin määrää (IAAF:n sääntö 240 kohta 7 C).

Palkinnot
Tapahtuman nimikkomitalin saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Lisäksi voidaan palkita juoksun voittajat. Palkitsemiset päätetään jokaista juoksutapahtumaa varten erikseen.

Tulokset
Jokainen määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Lisäksi ajanottojärjestelmä antaa juoksijalle ns. nettoajan, joka käynnistyy juoksijan ylittäessä lähtömaton. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla sekä ns. netto- että bruttoaikoina.

Kuvien ja videoiden käyttö
Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus tapahtuman aikana ottamilleen kuville ja videoille.

Osoitetiedot
Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä kiellä.

Valitukset
Valitukset tulee tehdä tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä kirjallisesti kisainfoon tai osoitteeseen maraton(at)sul.fi

Ylivoimainen este (force majeure)
Ylivoimaisen ennalta arvaamattoman esteen tullessa tapahtuman järjestäjä voi päättää muuttaa tai lyhentää juoksureittiä tai perua tapahtuman lyhyessä ajassa. Tässä tapauksessa ilmoittautumismaksuja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja ei palauteta osallistujille.

Muut ohjeet
Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osallistujat ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen kanssa.